NOVE PREPOROJENE VSEBINE QI GONG IN VAROVALNI NAČIN ŽIVLJENJA (NOVA SPOZNANJA)

Obveščamo vas:
– narejene so nove preporojene vsebine QI GONG
od št. 29 do št. 33;
– narejena sta VAROVALNI NAČIN ŽIVLJENJA –
NOVA SPOZNANJA –
št.1 MISELNOST in št.6 PROTI RAKU