Ime podjetja:

Cultura Europaea,
podjetje za informiranje, izobraževanje, znanost, kulturo, umetnost, d. o. o.

Skrajšano ime: Cultura Europaea, d. o. o.

Sedež podjetja: Podgozd 005, Podgozd, 1292 Ig

Logotip podjetja:


Matična številka:
5343534
Identifikacijska številka za DDV: SI24445444
Transakcijski račun: SI56 30000-0001966323 (Sberbank d.d. Ljubljana)

Datum ustanovitve:   26.12.1989

Vpis v sodni register:
Okrožno sodišče v Ljubljani: reg. vložek št.: 1/05589/00


VODSTVO

 RUDI KLARIČ - avtor pristopa Sem&vem®, večinski lastnik podjetja, prokurist

BARBARA VELEJ - direktorica, računovodstvo

ESTER KLARIČ - koordinatorka, solastnica, prokuristka

ZAPOSLENI – administracija, organizacija

RENATA ČEPON – administratorka

MAJA PRAPROTNIK – organizatorka