V obdobju razvoja pristopa Sem&vem® je v letih med 1995 in 2003 izhajala revija SPREMEMBA. Revija je bila namenjena posredovanju življenjskega sporočila vestnega razumevanja posameznih življenjskih tem. Ob prebiranju in premišljevanju je osebi ob tem omogočala ustvarjanje energijskega polja čiste energije in razumevanje življenjskih sporočil.

Življenjska sporočila, ki so dosežek vestnega razumevanja posameznih življenjskih tem, ne zastarajo, so nadčasovna.

Zaradi izjemne dragocenosti besedil o pomembnih življenjskih temah so vsebine nekaterih SPREMEMB izdane v obliki INTERNEGA GRADIVA. Vsako gradivo predstavlja smiselno – vsebinsko zaokroženo celoto.

Naročila po e-pošti: cultura.europaea@siol.net

ali po telefonu: 051 669 725, 041 419 277.

NASLOVI SPREMEMB:

SAMOSPREMINJEVALNOZDRAVILNA ENERGIJSKA METODA

SPOLNOST IN USTVARJALNOST

SPOLNOST IN ČUSTVA

PARTNERSTVO

URJENJE ZA KREPITEV ZAVESTI

SAMOSPREMINJANJE

DENAR IN DELO

DELO IN DENAR

DUHOVNA BITJA – OTROCI IN STARŠI

DUHOVNA BITJA – USPEŠNO STARŠEVSTVO