Več o tem je na povezavi:
SEZNAM SZP

Seznam PREPOROJENIH vsebin za SZV-DF je na povezavi:
FILMI USB

Uporabnik metode Sem&vem® je oseba, ki: obiskuje redne ali izredne prireditve Sem&vem® ali je imetnik vsaj ene od slikovno-zvočnih predstav SZP (P1, P2, P3, P4) ali uporablja Prebujevalnico®. Uporabnik metode Sem&vem® lahko: SZP-P, preporojene SZV-DF, SZP-S naroči po e-pošti: cultura.europaea@siol.net ali po telefonu 051 669 725. Ob naročilu je obvezno navesti naslednje osebne podatke: IME in PRIIMEK, DATUM ROJSTVA, KRAJ in DRŽAVA ROJSTVA, NASLOV BIVALIŠČA, TELEFONSKA ŠTEVILKA, NASLOV E-POŠTE. Naročene predstave (SZP) in preporojene vsebine (SZV) vam naložimo na USB nosilec.

Neuporabnik metode Sem&vem® lahko SZV (dokumentarne filme) naroči po e-pošti: cultura.europaea@siol.net ali po telefonu 051 669 725. Ob naročilu je obvezno navesti le naslednje osebne podatke: IME in PRIIMEK. Naročene preporojene dokumentarne filme (SZV) lahko naložimo na USB nosilec.

 

Avtor pristopa Rudi Klarič se zavezuje, da si bo vestno prizadeval za sistemsko varstvo podatkov oseb uporabnic in uporabnikov SZP-P, SZV-DF, SZP-S v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in da bo dotične osebne podatke uporabljal samo v korist osebe uporabnice.