Več o tem je na povezavi:
SZP-P, SZV-DF, SZP-S(PBCA DOMA)

Seznam vsebin za SZV-DF je na povezavi:
SZV-DF-seznam

SZP-P, SZV-DF, SZP-S lahko naročite po e-pošti: cultura.europaea@siol.net ali po telefonu 051 669 725. Ob naročilu je obvezno navesti naslednje osebne podatke: IME in PRIIMEK, DATUM ROJSTVA, KRAJ in DRŽAVA ROJSTVA, NASLOV BIVALIŠČA, TELEFONSKA ŠTEVILKA, NASLOV E-POŠTE. 
Avtor pristopa Rudi Klarič se zavezuje, da si bo vestno prizadeval za sistemsko varstvo podatkov oseb uporabnic in uporabnikov SZP-P, SZV-DF, SZP-S v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in da bo dotične osebne podatke uporabljal samo v korist osebe uporabnice.